LAQGHA GHALL-HADDIEMA KOLLHA LI JAHDMU FL-ISPTARIJIET, DJAR TAL-ANZJANI U DJAR TA' NIES BI BZONNIJIET SPECJALI

14 Feb 2013


LAQGHA GHALL-HADDIEMA KOLLHA LI JAHDMU FL-ISPTARIJIET, DJAR TAL-ANZJANI U

DJAR TA' NIES BI BZONNIJIET SPECJALI


DATA:  IL-HAMIS 14 TA' FRAR 2013

              Mid-9:30am sat-3:30pm 
POST: MUSEUM TAL-BNIET, NAXXAR

 TEMA: Il-Fidi Kollox Uliedi!

 

Ikun hemm Quddiesa, Qrar, Diskussjoni, Talk, Hin ta’ talb u adorazzjoni

 Ejja int, u gib ohrajn mieghek!

BIEX TIBBUKKJA CEMPEL LIL WAHDA MINN DAWN IS-SOCJI:

 Evelyn Chircop:    79993577

M'Grace Mifsud:  99864763
Location:Museum tal-Bniet, Naxxar

Link:


Nofstanhar ghall-familja kollha

27 Jan 2013


Nofstanhar ghall-familja kollha

27 ta' Jannar, 2013  9.30am - 11.45am

Post:  Awditorju Blata l-Bajda
Kelliem:  Fr. Raymond Calleja O.C.
Tema:  Il-Fidi kollox uliedi!


Ikun hemm Quddiesa, kant mit-tfajliet, Qrar, talk u diskussjoni.
Ejja u gib ohrajn mieghek!

Location:

Link: Nofstanhar ghall-familja kollha


Laqgha ghat-tfajliet tal-Form 1

11 Nov 2011


Laqgha ghat-tfajliet tal-Form 1 fil-5:30pm

Location:

Link:


Gimgha ta' Taghlim

09 May 2011


Se ssir Gimgha ta’ Taghlim ghal kulhadd
Mit-Tnejn 5 sal-Gimgha 9 ta’ Settembru,
Fil-grawnd tal-Museum tal-Bniet fis-Siggiewi.
(fil-bypass qabel titla’ ghall-Pjazza S. Nikola)
Il-laqghat jibdew fis-7.30pm

Kulhadd huwa mistieden

Location:

Link:


Kanonizzazzjoni tal-Beatu Gorg Preca

07 Jun 2007


Celebrazzjonijiet f'Malta u Ghawdex wara l-Kanonizzazzjoni

Location:

Link: Click Here For Details